...
grenzüberschreitend - přeshraničně

Unsere Biere

About

Bereits im Jahr 2019 war es das Ziel, endlich das Hobby Bier trinken und bewerten zum Selbstbrauen zu erweitern. Nun geht 2022 Freundšaft an den Start und versteht sich als eine Heimbrauerei deren Sude auf Freundschaft beruhen. Verschiedene Stile mit experimentellen Ansätzen finden hier ihre Heimat. Das einzige Reinheitsgebot, das es hier gibt ist: Liebe zum Bier.
grenzüberschreitend, freundšaftlich.


Již v roce 2019 bylo cílem rozšířit pití a hodnocení piva doposud jen jako hobby i o samotné vaření. Nyní v roce 2022 startuje Freundšaft - domácí pivovar, jehož várky se zakládají na přátelství. Různé styly s experimentálními náznaky jsou tu jako doma. Jediné ,,přikázání čistoty” (něm. ,,Reinheitsgebot”), které zde platí: láska k pivu.
přeshraničně, freundšaftlich.